НЕКРОЛОЗИ, ЧИТУЉЕ И ОБАВЕШТЕЊА О СМРТИ
У СРПСКИМ НОВИНАМА

Категорија: нек. = некролог, вест, чит. = читуља

Презиме

Име

Новине

Година

Број

Стр.

Аврамовић

др Сима

Српске новине

1917

140

4

Александар

(Обреновић)

Српске новине

1903

117

1

Алексић

Јован

Србске новине

1850

106

2

Алимпић

Ранко

Српске новине

1882

248

4

Анастасијевић

Миша

Српске новине

1885

23

2

Андоновић

Јеврем

Српске новине

1910

85

2

Андоновић

Чедомир

Српске новине

1910

11

1

Анђелковић

Јован

Српске новине

1885

180

2

Антула

Никола

Српске новине

1916

95

3

Аранђеловић

Риста

Србске новине

1848

14

1

Арачић

Вукоман

Српске новине

1915

45

1

Арсић

Јован Ј.

Српске новине

1898

253

1

Атанасије (Алекса Радовановић)

Српске новине

1912

103

2

Атанасковић

Димитрије

Српске новине

1896

30

6

Атанацковић

Богобој

Србске новине

1858

98

1

Аћин

Михаило

Српске новине

1904

221

1

Бадемли(ји)ћ

Риста Н.

Српске новине

1902

204

2

Балаитски

Јован

Српске новине

1877

51

4

Барјактаровић

Миливоје

Српске новине

1905

55

1

Барловац

Михаило

Српске новине

1891

182

6

Берар

Васа

Српске новине

1871

153

1

Бирг

Флоријан

Србске новине

1865

111

1

Бјелановић

Сава

Српске новине

1897

50

4

Благојевић

Урош

Српске новине

1916

46

2

Блазнавац

Тихомир/Теша

Српске новине

1912

15

2

Богдановић

Ђорђе

Србске новине

1858

86

1

Богдановић

Милош

Србске новине

1865

28

1

Бојић

Милутин

Српске новине

1917

129

3

Борисављевић

Петар

Српске новине

1887

61

1

Бошковић

Јован

Српске новине

1893

130

4

Бранковић

Јеврем

Српске новине

1911

152

1

Бранковић

Константин

Србске новине

1865

131

569

Бранковић

Новак

Српске новине

1907

117

2

Бранковачки

др Евгеније

Српске новине

1915

56

2

Бркић

Јосиф

Српске новине

1896

58

4

Будмани

Перо

Српске новине

1915

54

4

Буђевац

Синиша

Српске новине

1916

84

3

Булић

Ђорђе

Српске новине

1899

75

1

Бучовић

Коста

Српске новине

1881

36

1

Исти

1881

43

6

Валента

др Јован

Српске новине

1887

148

2

Валожић

Велимир

Српске новине

1888

1

4

Ванлић

Јован Т.

Српске новине

1916

84

3

Васиљевић

Алимпије

Српске новине

1911

25

2

Васић

Михаило

Српске новине

1910

126

2

Вермински

др Александер

Српске новине

1877

2

1

Веселиновић

Стеван

Српске новине

1915

57

2

Веселић

Јосиф

Српске новине

1873

187

1

Витковић

Милутин

Српске новине

1899

47

1

Вићентије

(Красојевић-Ђорђевић)

СН

1882

61

2

Владовић

Тодор

Србске новине

1858

63

1

Возаровић

Григорије

Србске новине

1848

4

1

Врчевић

Вук

Српске новине

1882

202

1

Вујић

Владимир

Српске новине

1882

279

4

Вујић

Јоаким

Србске новине

1847

89

2

Вујичић

др Стеван/Сретен

Српске новине

1915

91

1

Вујовић

Владислав

Српске новине

1889

63

4

Вукићевић/Вучићевић

Илија

Српске новине

1899

53

1

Вуковић

Јован

Српске новине

1907

175

1

Вукомановић Караџић

Мина

Српске новине

1894

123

2

Вулићевић

Људевит

Српске новине

1916

49

3

Вуловић

Светислав

Српске новине

1898

98

2

Вучковић

Драгомир

Српске новине

1899

280

1

Гаврило

Српске новине

1871

17

2

Гавриловић

Јован

Српске новине

1877

167

2

Гарашанин

Милутин И.

Српске новине

1898

42

1

Исти

1898

48

1, 2

Гвоздић

Светозар

Српске новине

1907

114

2

Георгије (Ђорђе Николајевић)

Српске новине

1896

34

2

Герасим (Рац)

Србске новине

1850

95

2

Глишић

Александар

Српске новине

1912

276

1

Глишић

Милован

Српске новине

1908

17

69, 70

Гојковић

Илија

Српске новине

1917

21

3

Голубовић

Јован

Српске новине

1902

167

2

Грујевић (Грујовић)

Мијаило

Новине србске

1842

3

2

Грујић

Сава

Српске новине

1913

239

2

Давидовић

Михајло

Српске новине

1908

89

1

Дада

др Ђорђе

Српске новине

1915

52

2

Дамјановић/Дамњановић

Алекса

Српске новине

1902

91

2

Данило I

(Петровић Његош)

Србске новине

1860

93

2

Даничић

др Ђуро

Српске новине

1882

247

4

Исти

Српске новине

1882

248

3

Деметровић (Димитријевић)

Терезија

Србске новине

1850

140

2

Деспотовић

Петар

Српске новине

1917

140

3

Димитријевић

др Ђорђе

Српске новине

1898

242

2

Димитријевић

Јован

Србске новине

1845

86

1

Димић (Динић)

Михаило

Српске новине

1913

155

1

Добрача

Сима

Српске новине

1908

176

2

Докић

Јован Ђ.

Српске новине

1904

140

2

Драгашевић

Боривоје

Српске новине

1911

274

1

Драгашевић

Јован

Српске новине

1915

180

2

Дулић

Драгутин

Српске новине

1917

21

3

Душманић

Бранко

Србске новине

1864

3

1

Ђорђевић

др Богољуб

Србске новине

1867

55

1

Ђорђевић

Живко

Српске новине

1913

127

1

Ђорђевић

Јован

Српске новине

1911

33

2

Ђорђевић

Петар П./Пера

Српске новине

1902

257

4

Ђукнић

Илија

Српске новине

1911

237

2

Ђуровић

Мијаило/Михајло

Српске новине

1887

102

4

Живановић

Милосав

Српске новине

1903

140

2

Живковић

Мита

Српске новине

1913

59

1

Живковић

Никола

Српске новине

1904

42

188

Жупљанин

Павле

Српске новине

1913

148

3

Зах

Фрања Александар

Српске новине

1892

15

6

Зубан

Лазо (Лазар)

Србске новине

1850

76

2

Иванић

Момчило

Српске новине

1916

34

3

Ивановић

Катарина

Српске новине

1882

220

2

Илић

Јеврем

Српске новине

1899

108

1

Илић

Машан

Србске новине

1860

29

3

Иличић

Фотије

Српске новине

1911

125

1

Инокентије

(Јаков Павловић)

Српске новине

1905

113

1, 509

Исаија

(Катанић)

Српске новине

1887

29

4

Јаковљевић

Аксентије

Српске новине

1909

205

1

Јаковљевић

Арса

Српске новине

1894

107

1

Јакшић

Ђура

Српске новине

1878

255

4

Јакшић

Јаков

1848

6

2

Јакшић

Стеван

Српске новине

1899

102

1

Јанићије

Српске новине

1873

41

1

Јанковић

Глигорије

Српске новине

1898

162

1

Исти

1898

181

3

Јанковић

Милован Т.

Српске новине

1899

235

2

Јанковић

Мита (Робеспјер)

Српске новине

1917

37

4

Јанковић

Младен

Српске новине

1916

112

4

Исти

1916

113

3

Јанковић

Павле

Србске новине

1847

21

2

Јанковић

Петар

Српске новине

1909

65

2

Јасњевски

др Владислав

Српске новине

1896

76

1

Јевремовић

Плата (Платон)

Србске новине

1846

68

2

Јероним

(Јован Јовановић)

Српске новине

1894

129

2

Јетореј

(Мутибарић)

Србске новине

1858

14

1

Јовановић

Анастас

Српске новине

1899

274

2

Јовановић

Димитрије Ђ.

Српске новине

1878

123

3

Јовановић

др Ђорђе (Ђока)

Српске новине

1902

148

1

Јовановић

Коста

Српске новине

1873

115

4

Јовановић

Љубомир

Српске новине

1909

164

1

Јовановић

Љубомир

Српске новине

1913

140

2

Јовановић

Павле

Српске новине

1851

127

2

Јовановић

Панта

Српске новине

1886

287

4

Јовановић

др Петар

Српске новине

1915

99

3

Јовановић

Светозар

Српске новине

1911

18

2

Јовановић

Стеван

Српске новине

1910

155

1

Јовин

Милан

Српске новине

1908

56

1

Јовичић

Стеван

Српске новине

1904

250

1

Јокић

Коста

Српске новине

1912

171

1

Јосимовић

Миливоје Е.

Српске новине

1911

69

2

Јуришић

Станко

Србске новине

1845

26

2

Јуришић-Штурм

Евгеније

Српске новине

1902

90

2

Карађорђевић

Божидар

Српске новине

1908

67

1

Карађорђевић

Јелена

Новине србске

1842

5

3

Иста

Новине србске

1842

6

1

Карамарковић

Сава

Српске новине

1915

93

1

Карић

Петар

Српске новине

1871

69

1

Касидолац

Живко

Српске новине

1909

205

1

Катанић

Марко Ђ.

Српске новине

1907

284

1

Катић

Стојадин

Српске новине

1909

165

1

Кирил

(Живојин Јовичић)

Српске новине

1908

56

1

Клерић

Љубомир

Српске новине

1910

19

1

Клидис

Димитрије

Српске новине

1915

64

2

Кнежевић

Божидар

Српске новине

1905

41

1

Ковачевић

Коста Ф.

Српске новине

1903

189

1

Козарац

Ђура

Српске новине

1896

77

2

Коловић

др Илија

Српске новине

1915

51

1

Константиновић

Јанићије

Српске новине

1916

115

4

Костић

Коста

Српске новине

1915

51

1

Крстић

др Никола

Српске новине

1902

21

2

Кузмановић

Душан

Српске новине

1916

94

4

Кумер

др Алојз

Српске новине

1905

173

2

Куртовић

Милосав/Мирослав

Српске новине

1913

279

2

Лазаревић

Лазар

Србске новине

1846

19

3

Лазаревић

др Радмило Михаило

Српске новине

1899

290

1

Леко

др Тома

Српске новине

1915

176

2

Лешјанин

Милојко

Српске новине

1896

37

2

Лилић

др Јован

Српске новине

1915

14

2

Лукић

Никола

Српске новине

1909

263

1

Љубишић

др Бошко

Српске новине

1917

50

3

Маринковић

Димитрије

Српске новине

1911

144

1

Маринковић

Лука К.

Српске новине

1890

136

4

Маринковић

Милован

Српске новине

1915

57

2

Марковић

Драгољуб

Српске новине

1899

18

3

Марковић

Живојин

Српске новине

1915

70

2

Марковић

Илија

Српске новине

1905

153

1

Марковић

Милош

Српске новине

1910

13

1

Марковић

др Михаило (Миша)

Српске новине

1911

87

2

Марковић

Павле

Србске новине

1868

126

1

Марковић

Стеван

Србске новине

1864

145

4

Маршићанин

Стојко

Српске новине

1874

66

1, 4

Матић

др Димитрије

Српске новине

1884

232

1

Исти

1884

233

2

Матић

Милорад

Српске новине

1916

69

3

Матић

др Стеван

Српске новине

1913

6

2

Машин

Александар

Српске новине

1910

85

2

Медецијан

Јефта Ј.

Српске новине

1905

124

1

Медовић

др Аћим

Српске новине

1893

110

1

Мијушковић

др Драгутин Т.

Српске новине

1903

220

1

Милаковић

Димитрије

Србске новине

1858

97

1

Милан

Обреновић

Новине србске

1839

28

1, 217

Милан

Обреновић

Српске новине

1901

24

1, 97

Миленковић

Милан

Српске новине

1917

52

3

Милијашевић

Ђура

Српске новине

1898

97

1

Милићевић

Драгутин

Српске новине

1911

132

1

Милићевић

др Михаило Ђ.

Српске новине

1908

149

1

Миловановић

Ђорђе

Српске новине

1884

266

1

Миловановић

др Милован

Српске новине

1912

135

1

Исти

1912

140

1

Моловук

Јосиф

Србске новине

1850

101

3

Милојковић

Радивој

Српске новине

1888

276

2

Милосављевић Паштрмац

Сима

Новине србске

1836

32

1

Милош

Обреновић

Србске новине

1860

110

1

Милутиновић

Сима (Сарајлија)

Србске новине

1848

1

1

Миљковић

Ђорђе

Српске новине

1911

270

1

Митрофан

(Бан)

Српске новине

1894

74

2

Мићић

Јоксим

Српске новине

1903

46

1

Михаило

(Милоје Јовановић)

Српске новине

1898

27

1

Михаиловић

Стевча

Српске новине

1888

204

4

Михаило

Обреновић

Србске новине

1868

63

1

Михел (Михл)

др Едвард

Српске новине

1915

84

2

Молеровић

Љуба (Љубомир)

Српске новине

1915

57

2

Молеровић

Сима

Србске новине

1852

28

1

Мостић

Петар

Српске новине

1904

30

2

Мрцајловић

Ђорђе

Србске новине

1868

80

1

Наумовић

Мирослав (Мирко)

Српске новине

1910

4

2

Недељковић

Димитрије

Српске новине

1905

5

2

Недић

др Љубомир

Српске новине

1902

167

2

Недић

Милован

Српске новине

1913

192

1

Ненадовић

Александар Ј.

Српске новине

1881

212

4

Ненадовић

Јаков (Јаша)

Српске новине

1915

253

2

Ненадовић

Љубомир П.

Српске новине

1895

18

1

Ненадовић

Младен

Српске новине

1868

87

3

Нестор

(Никола Поповић)

Српске новине

1884

63

3

Никанор

(Ружичић)

Српске новине

1916

89

4

Николајевић

Коста

Српске новине

1877

86

4

Николајевић

др Светислав

Српске новине

1915

45

2

Николић

Атанасије

Српске новине

1882

165

2

Николић

др Марко В.

Српске новине

1911

13

1

Николић

Риста Т.

Српске новине

1917

51

3

Нићифор

(Дучић)

Српске новине

1900

47

228

Новаковић

Стојан

Српске новине

1915

36

1, 2

Његош

Петар II Петровић

Србске новине

1851

125

1

Обрадовић

Светозар

Српске новине

1910

182

1

Обреновић Баић

Перка

Српске новине

1871

11

1

Околски

Алексије

Србске новине

1848

14

1

Павић

Илија

Србске новине

1848

3

2

Павловић

Димитрије

Српске новине

1910

62

1

Павловић

Миленко

Српске новине

1907

276

1

Павловић

Милосав

Српске новине

1873

146

1

Панић

Михаил

Српске новине

1878

11

1

Пантелејмон

(Петар Живковић)

Србске новине

1851

31

2

Пантелић

Вуја

Србске новине

1858

143

4

Панчић

др Јосиф

Српске новине

1888

44

2

Пачић

Алекса

Српске новине

1888

24

4

Паштрмац

Вуле

Српске новине

1884

122

6

Паштровић

Кузман

Српске новине

1908

61

1

Перовић

Стеван

Српске новине

1916

100

4

Петар

(Јовановић)

Србске новине

1864

114

3

Петковић

Владислав Дис

Српске новине

1917

60

3

Петровић

др Бошко

Српске новине

1913

150

3

Петровић

Живан

Србске новине

1850

51

2

Петровић

Јован

Српске новине

1902

65

3

Петровић

Надежда

Српске новине

1915

82

1

Петровић

др Никола

Српске новине

1916

35

3

Петровић

Ранко

Српске новине

1910

27

2

Петровић

др Сава

Српске новине

1889

17

2

Петровић

Станојло

Српске новине

1889

112

2

Петровић Блазнавац

Миливој

Србске новине

1873

68

1

Петровић Чекеревац

Никола

Српске новине

1915

1

4

Петронијевић

Аврам

Србске новине

1852

46

2

Исти

Србске новине

1852

48

1

Поповић

Војин (војвода Вук)

Српске новине

1916

97

3

Поповић

Гаврило

Српске новине

1881

34

10

Поповић

Гаврило (Гача)

Српске новине

1910

129

3

Поповић

др Зарија

Српске новине

1908

150

1

Поповић

Лазар

Србске новине

1843

28

2

Поповић

Миливоје

Српске новине

1917

155

3

Поповић

Милорад Шапчанин

Српске новине

1895

36

1

Поповић

Никола

Српске новине

1910

36

1

Поповић

Чедомиљ А.

Српске новине

1895

49

1

Посниковић

Димитрије

Српске новине

1891

72

6

Протић

Александар

Српске новине

1907

137

2

Протић

Милосав Р.

Српске новине

1890

178

6

Путник

Радомир

Српске новине

1917

4

6

Радивојевић

Илија

Српске новине

1913

136

1

Радивојевић

др Љубомир

Српске новине

1895

76

1

Радивојевић

Петар

Српске новине

1913

262

2

Радишић

Вукашин (Вук)

Новине србске

1843

102

1

Радовановић

Милан М.

Српске новине

1878

118

3

Радовановић

Милета

Србске новине

1852

148

2

Радовић

Димитрије Г.

Српске новине

1909

171

1

Радојковић

Милета

Србске новине

1852

113

2

Рајовић

Драгомир Цв

Српске новине

1911

69

2

Ракић

Мита

Српске новине

1890

51

5

Рашковић

Михаило

Србске новине

1872

121

1

Ристић

др Јован

Српске новине

1899

188

1

Ристић

Милан

Српске новине

1917

21

4

Росић

Војислав

Српске новине

1915

161

1

Ротовић

Мирко

Српске новине

1913

166

1

Сава

(Николајевић)

Србске новине

1847

3

2

Савић

Милутин

Српске новине

1904

235

1

Савић

Панта

Српске новине

1890

35

4

Селаковић

Тоша

Српске новине

1901

40

2

Симић

Стојан (Ђ.)

Србске новине

1852

30

1

Исти

1852

31

1

Симоновић

Јосиф

Српске новине

1901

2

1

Смуђа

Јован

Српске новине

1901

168

2

Спалајковић

Војислав

Српске новине

1915

181

2

Стаменковић

Никола

Српске новине

1910

24

1

Станимировић

Игњат

Српске новине

1878

14

4

Станић

Јован

Српске новине

1902

192

2

Станишић

Коста

Српске новине

1911

19

2

Станишић

Спира

Српске новине

1909

101

2

Станковић

Светозар

Српске новине

1907

288

1

Стевановић

Стеван

Српске новине

1907

268

1

Стефановић

Деспот

Србске новине

1846

80

1

Стефановић

др Милош

Српске новине

1915

51

1

Стоичевић

Ђука

Србске новине

1848

2

2

Стојановић

др Војислав (Воја)

Српске новине

1915

58

2

Стојановић

Милан

Српске новине

1909

33

1

Стојковић

Алекса

Српске новине

1908

193

1

Стојковић

Коста

Српске новине

1908

177

1

Суботић

Петар М.

Српске новине

1910

4

2

Теодосић

Миленко

Србске новине

1868

14

1

Тодоровић

др Василије

Србске новине

1864

152

1

Толингер

Роберт

Српске новине

1911

42

3

Топаловић

Петар

Српске новине

1891

182

6

Турудић

Миленко

Српске новине

1915

55

1

Ћирић

Ђорђе

Србске новине

1868

22

1

Ћирић

Мијалко (В.)

Српске новине

1912

120

1

Убавкић

Петар

Српске новине

1910

157

1

Хајнц

Освалд

Српске новине

1889

6

1

Хаџић

Светозар С.

Српске новине

1897

186

1

Холец

др Јосиф

Српске новине

1898

258

1

Хорватовић

Ђура

Српске новине

1895

48

1

Христић

Јован

Српске новине

1913

90

1

Христић

Никола

Српске новине

1911

272

1

Цветковић

Никола Д.

Српске новине

1901

124

1

Цинцар-Јанковић

Љубомир

Српске новине

1884

87

4

Чизмић

Лазар

Српске новине

1911

157

3

Чолак-Антић

Лазар

Српске новине

1877

206

6

Исти

1877

225

1

Чумић

Аћим

Српске новине

1901

167

1, 2

Џимић

Петар

Србске новине

1865

141

610

Шафарик

Павле

Српске новине

1902

133

2

Шљивић

Мијаило (Михаило Ј.)

Српске новине

1897

211

1

Шорак

Јован (Ђедо)

Српске новине

1894

68

2

Шрепловић

Коста

Српске новине

1873

12

1

Шумарски

Станислав

Србске новине

1845

65

2

Шупљилац

Стеван/Стефан

Србске новине

1848

110

1

ЛИСТА НЕКРОЛОГА
НЕСЛУЖБЕНИ ВЕЧЕРЊИ ЛИСТ СРПСКИХ НОВИНА, 1897-1898

Презиме

Име

Новине

Година

Број

стр.

Димић

Петар

НВЛСН

1898

9

Душманић

Илија М.

НВЛСН

1897

3

Ђорђевић

Ђорђе Ж.

НВЛСН

1898

2

Лазић

Михајло (Стриц)

НВЛСН

1898

31

Миленковић

Радован (Рака)

НВЛСН

1897

26

Милијашевић

Ђура

НВЛСН

1898

23

Митричевић

Јован

НВЛСН

1897

23

Пејчиновић

Илија

НВЛСН

1897

10

Поповић

Коста Ј.

НВЛСН

1898

16

1

Радовановић

Ђорђе П. (Ђока)

НВЛСН

1898

6

Стефановић

Илија

НВЛСН

1898

?, 9

Теодосије

(Веселица)

НВЛСН

1898

3

239

Т(е)одоровић

Велимир Михаило

НВЛСН

1898

12

Исти

1898

13

Чарапић

Василије (Васа)

НВЛСН

1897

15