Табеларни преглед правних претходника

Службеног гласника

Назив новине

Године излажења

Место излажења

А. Бечко раздобље

Новине сербске из ъ царствующега града Вiенне (транслитеровано: Новине сербске и царствујушчега града Вијене)

1813–1816.

Вијена/Беч

Новине србске у В i енни (Новине србске у Вијени)

1816–1822.

Вијена/Беч

Б. Службене новине Кнежевине и Краљевине Србије

Новине србске

1834.

Крагујевац

Новине србске с височайшим ъ дозоленемъ правителства (Новине србске с височајшим дозвољењем правителства)

1835–1843.

Београд

Србске новине (до 20. априла 1868. по старом правопису, а од 22. априла 1868. по новом правопису)

1844–1869.

Београд

Српске новине

3. јануар 1870. –

31. децембар 1894.

Београд

Српске новине. Службени дневник Краљевине Србије

1. јануар 1895. –

13. јул 1914.

Београд

Српске новине. Службени дневник Краљевине Србије

26. јул 1914. –

14. октобар 1915.

Ниш

Српске новине. Службени дневник Краљевине Србије

7. април 1916. –

13. новембар 1918.

Крф

Српске новине. Службени дневник Краљевине Србије (само осам бројева)

1. јануар 1919. –

15. фебр. 1919.

Београд

В. Службене новине Краљевства / Краљевине СХС и Краљевине Југославије

Службене новине Краљевства/ Краљевине Срба, Хрвата у Словенаца

фебруар 1919. –1929.

Београд

Службене новине Краљевине Југославије

1929–1941.

Београд

Службене новине Краљевине Југославије , укупно 22 броја

19. август 1941. –

3. март 1945.

Лондон (бр. 1–12 и 20–22) и Каиро (бр. 13–19)

Г. Службене новине социјалистичке Југославије, СРЈ и ДЗ СЦГ

Службени лист Демократске Федеративне Југославије

1945.

Београд

Службени лист Федеративне Народне Републике Југославије

1946–1963.

Београд

Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије

1963–1991.

Београд

Службени лист Савезне Републике Југославије

1992–2003.

Београд

Д. Службене новине Републике Србије

Службени гласник Републике Србије

2006 –

Београд