Значај Новина србских / Српских новина за културну и правну историју Србије

 

Новине србске / Српске новине преносиле су званичне вести, законе, акте и указе, али и вести из унутрашње политике, вести из Европе и из света, књижевне прилоге, извештаје разних привредних друштава и установа културе, као и огласе. О низу географских појмова и догађаја у свету читаоци у Србији су први пут сазнали из ових новина. Оне су истовремено преносиле службене одлуке, законе, указе и прогласе. Зато је значај Новина србских / Српских новина за културну и правну историју Србије непроцењив. Не постоји ни један други корпус чланака који на сличан начин обједињује правну, привредну и културну историју Србије у једну целину. Тек од 1920. Службене новине постају искључиво новине за објављивање службених аката.