УПУТСТВО ЗА КОРИСНИКА БАЗЕ НОВИНА СЕРБСКИХ

ПЕРИОД 1813–1868.

Одабиром периода 1813–1868. омогућено је претраживање Новина сербских штампаних на славјаносербском (славеносрпском) језику. Да, претраживање је могуће по именицама којих по статистици има једна трећина у језику.

На страници

Digitalizovane službene novine Srbije

доступни су линкови ка текстовима о језику и решењима која су примењена приликом рада на корпусу речи новина на славеносрпском језику, као и ка овом упутству. Ту је и кратак текст о садржајима у новинама и слика Димитрија Давидовића, чијом заслугом су почеле да излазе новине у Бечу (1813), а касније и у Србији (1834).

Претраживање је могуће захваљујући тиму стручњака који су себи поставили следећи циљ:

задати кључну реч на савременом језику ћириличним писмом

→ добити све текстове у којима се она јавља.

Кључна реч мора да буде именица или део именице у номинативу (именице се мењају по падежима – флективне су, па имамо различите наставке).

Кликом на Претрага улазимо на страницу

Digitalizovane službene novine Srbije

Да би корисник добио жељене текстове потребно је да:

1) зада кључну реч или више кључних речи у одговарајућем пољу коришћењем савремене ортографије ћириличног писма,

2) изабере годиште новина или опсег годишта,

3) кликне на жуто поље Претрага.

На пример, нека је задата реч „хатишериф“ и опсег годишта 1834–1865:

Digitalizovane službene novine Srbije

По завршеном претраживању на екрану се види:

1) Реченица „Број погодака број“ (у квадрату са задатом кључном речи и опсегом годишта) која показује колико је текстова пронађено са задатом кључном речи.

2) Ако је тај број различит од нуле (у пољу са сивом подлогом), са леве стране екрана, налази се списак са:

  • датумом новина,
  • бројем издања,
  • бројем странице на којој се налази текст и
  • део текста – једна реченица у којој је кључна реч.

3) Уколико корисник жели да види фреквенцију употребе кључне речи, у новинама у задатом периоду, кликнуће мишем на „Временска функција“ и добиће графикон који то показује. Повратак је омогућен кликом миша на површину поред „прозора“ са графиком функције.

Digitalizovane službene novine Srbije

Ова функција је независна од претраживања траженог садржаја новина, па ју је могуће погледати увек из овог „прозора“:

Прелиставањем тог списка тражи се, тј. бира се одговарајући текст и једним кликом га отварамо, нпр.

Digitalizovane službene novine Srbije

Сада се на екрану, испод заглавља, налази ред који даје податке о новинском издању и повратку на претходну страну. Испод њега су се отворила два поља:

1) Са леве стране се налази прекуцани текст на славеносрпском језику у коме је кључна реч истакнута црвеном бојом. Овај текст или део текста је могуће преузети.

2) На десној страни екрана је скен новина на коме је црвеним правоугаоником уоквирен тражени текст. Уколико је текст на више страница новина, оне ће се појављивати редом како читамо прекуцани текст. Померањем миша по прозору са скеном скен се увећава ради лакшег читања.

Кликом на Почетна страна корисник се враћа на списак текстова са задатом кључном речи и омогућено му је понављање поступка (прелазак на нови текст из другог броја).

Уколико је корисник решио да претрагу настави по новој речи, иде на Поништавање и тиме ослобађа простор за кључну реч. Иако се постојећи списак (за стару задату реч) не склања са екрана, задавањем нове речи и годишта иде се на претрагу по новом упиту и омогућено је поновно претраживање.